over Cwize

Privacy- en cookieverklaring

30 december 2016
Cwize B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welk doel. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons uiteraard aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Hoewel u onze website vooral zakelijk zal gebruiken vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Privacy- en Cookie verklaring

Maak kennis met Cwize

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Martijn Groot. Hij laat u graag zien hoe u door grip, controle en inzicht snel het rendement op uw interne of externe incassoprocessen kan vergroten.