over Cwize

Privacy statement

24 mei 2018

Verantwoordelijke

Cwize B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Cwize beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Cwize is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Privacy- en Cookie verklaring

Maak kennis met Cwize

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Martijn Groot. Hij laat u graag zien hoe u door grip, controle en inzicht snel het rendement op uw interne of externe incassoprocessen kan vergroten.